banner

Suutinkoon ja paineilmakompressorin mitoitus - Hiekkapuhallukseen

Suutinkoon ja paineilmakompressorin mitoitus hiekkapuhallukseen.

Teimme taulukon, joka helpottaa tarvitun ilmamäärän hahmottamista valitulla suutinkoolla hiekkapuhallustyössä.

Taulukossa on ilmoitettu paineilmakompressorin vaadittu tuotto m3/min. Esim. vähän yli 6 barin työpaineella ja 8mm hiekkapuhallussuuttimella vaadittu paineilmantuotto on 4.11 m3/min.